Wij zien dat je een adblocker gebruikt die ervoor zorgt dat wij geen advertenties kunnen weergeven. Dit vinden wij best een beetje jammer, want All About Phones is mede dankzij deze advertenties gratis toegankelijk voor jou. Zou je misschien een uitzondering willen maken voor onze website? Lees hier hoe wij met advertenties omgaan.

Algemene Voorwaarden

Tijdens het bezoeken en/of registreren van/op de site van All About Phones ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten, leden, adverteerders en RSS-lezers van All About Phones. In beginsel ligt de volledige copyright van alle facetten van het domein www.allaboutphones.nl bij het bedrijf Qontent Matters, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 55867413.

Deze site is eigendom van het domein allaboutphones.nl en het aanverwante domein allesovertelefoons.nl en hun rechthebbende eigenaar, het bedrijf Qontent Matters dat ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel in Amsterdam, verder te noemen als Qontent Matters en All About Phones. De op deze website opgenomen artikelen worden door columnisten geschreven uit naam van All About Phones. Hun mening vertegenwoordigt niet per definitie de mening van All About Phones echter draagt All About Phones wel de volledige verantwoordelijkheid daarover. All About Phones is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste reacties onder artikelen door haar gebruikers en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen in deze reacties.

Iedereen die deze site bezoekt en of zich registreert op All About Phones gaat akkoord met deze disclaimer en voorwaarden van Qontent Matters en de hiernaast genoemde regels. All About Phones behoudt zich het recht voor materiaal van haar website te verwijderen. Zij zal dat in ieder geval doen indien de inhoud van het geplaatste materiaal naar haar mening racistisch of discriminerend van aard is of anderszins in strijd met de openbare orde en/of goede zeden of de hiernaast genoemde regels. Voorts zal plaatsing van materiaal geweigerd of verwijderd worden indien het inbreuk maakt op de rechten van derden.

Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten en de geplaatste documenten of bestanden, berusten bij Qontent Matters en of haar eigenaar en/of haar licentiegevers.

Deze Algemene Voorwaarden, versie 3.0, zijn voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2012.

1. Definities:

  • Gebruiker: Eenieder die gebruik maakt van de diensten van www.allaboutphones.nl zonder account. Een gebruiker heeft alleen leesrechten in het openbare gedeelte van de frontpage en kan tevens alleen lezen in andere gedeelten van deze site. Het plaatsen van een bericht onder nieuws en reviews mag alleen plaatsvinden mits de inhoud van de post voldoet aan deze Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van deze dienst verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De gebruiker kan lid worden van de dienst door zich aan te melden voor een persoonsgebonden account.
  • Account: Het kosteloze lidmaatschap van de forumdienst van www.allaboutphones.nl en haar frontpagediensten. Dit komt tot stand door de vorming van een account door www.allaboutphones.nl : hetgeen inhoudt het toezenden aan het aspirant-lid van een activatiecode en wachtwoord. De account is gekoppeld aan een lidnummer (UserID) en een door het lid zelfgekozen naam (nickname).
  • Crew: de medewerkers / het personeel van www.allaboutphones.nl die optreden op deze site uit naam van Qontent Matters. Zij worden geacht te spreken en handelen namens www.allaboutphones.nl tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door het Management Team van Qontent Matters. Alle beslissingen die genomen worden door de crew van www.allaboutphones.nl zijn in principe definitief. Over deze beslissingen wordt niet gecorrespondeerd, tenzij een beroepsmogelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven.
  • Post: een door het lid met gebruikmaking van de door www.allaboutphones.nl beschikbaar gestelde account geplaatst bericht op de site van www.allaboutphones.nl.
  • Sanctie: door www.allaboutphones.nl of een van haar medewerkers kan een lid worden gesanctioneerd of gewaarschuwd met betrekking tot of naar aanleiding van het gedrag van het lid. Deze sancties kunnen enkel vernietigd worden door het Management Team of daartoe door het Management Team gemachtigde personen. Het gestelde in de algemene voorwaarden zal altijd prevaleren boven deze verwijdering, met name artikelen 7 en 15.
  • Verwijdering: Een lid kan door wangedrag de toegang tot een of meer diensten worden ontzegd voor een bepaalde of onbepaalde periode. Dit kan na een eerdere sanctie of waarschuwing, maar ook per direct. Dit ter beoordeling van de crew. Aan een verwijdering (ban) kunnen voorwaarden worden gekoppeld om te komen tot een opheffing van deze verwijdering. De geplaatste berichten en de account zullen niet worden verwijderd. Dit is echter wel mogelijk mits een lid hier nadrukkelijk om vraagt. In dat geval zal de account van het lid geanonimiseerd worden door www.allaboutphones.nl. Een lid kan bezwaar aantekenen bij de bemiddelaar inzake een verwijdering. Het gestelde in de algemene voorwaarden zal altijd prevaleren boven deze verwijdering, met name artikelen 7 en 15.
  • Netiquette: het lid dient zich bij het plaatsen van berichten te allen tijde te houden aan de zogenaamde netiquette: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet.

Dagelijks op de hoogte gehouden worden?

Contact met ons?

Volg ons via